EDA PLAY ELIS

Price: $4.99

Infomation

Category:
Entertainment
By:
Rana pece EDA o.p.s.
Version:
1.1
Released:
2017-05-04
Shared:
2020-06-02
Size:
42.97MB
Download:
980
Compatibility:
6.0 or later

More by this seller

Description

For the training of vision and fine motor skills; developed for children with visual and multiple disorders. Tailor-made for children with central visual impairment (CVI).
Let's find out what’s hiding behind the door! It is so simple that even children with limited fine motor skills can control the game.


KEY FEATURES:

A SURPRISE BEHIND THE DOOR, A SIMPLE TOUCH ON A SCREEN
- Touch and find out what's hiding behind the door!
- Let's explore tasks with animals, grandpa, baking a cake or doing a laundry!
- A repeated moment of surprise drives the motivation to follow the plot.

MEET A GIRL CALLED ELLIE
- Ellie is sad. Stroke Ellie to make her happy!

BOLD COLOURS, SIMPLE SCENES
- Bright colours, simple pictures
- Images rendered against a black background

ATTRACTIVE SOUND DESIGN AND ANIMATIONS
- Interesting sound and animations capture the visual attention.

WHITE FRAME can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display.

AUDIO GUIDE
Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way.

The SKILLS SECTION records the work of the child with the application.

The SIMULATOR OF VISUAL DISORDERS enables adults to better understand how complicated the world is for children with visual disorders.

The app was developed in cooperation with low vision specialists and experts in the field of early intervention and caring for children with special needs. The authorship of the EDA PLAY ELIS app belongs to the non-profit organization EDA cz, z.ú. and to the digital studio Sugar And Ketchup.
The project is carried out with the support of the Leontinka Foundation, the Čtení pomáhá (Reading Helps) project and Dow.

For more information go to www.edaplay.com


- - Č E S K Y - -


EDA PLAY ELIS

Pro trénink zraku a jemné motoriky; hra je vyvinuta pro děti se zrakovými a kombinovanými vadami, připravena na míru dětem s centrálním postižením zraku (CVI). Jednoduchá, ale vizuálně zajímavá hra: Objev, co se skrývá za dveřmi! Tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné motoriky mohou ovládat hru.


HLAVNÍ FUNKCE:

PŘEKVAPENÍ ZA DVEŘMI, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU
- Dotkni se a zjisti, co se skrývá za dveřmi!
- Objevte úkoly se zvířaty, dědou, upečte dort a pomozte s praním prádla.
- Opakovaný moment překvapení - Co se tentokrát skrývá za dveřmi? - pomáhá motivovat děti ke sledování děje na obrazovce.

VE HŘE SE SEZNÁMÍTE S HOLČIČKOU ELIŠKOU
- Eliška je smutná. Pohlaď Elišku!
- Eliška má narozeniny. Upečeme dort!

STŘÍDMÉ, ALE VIZUÁLNĚ ATRAKTIVNÍ SCÉNY
- Výrazné barvy, jednoduché obrázky
- Kontrastní pozadí

ZAJÍMAVÉ ZVUKY A ANIMACE
- Zajímavý zvuk, který doprovází otevření dveří, pomáhá upoutat zrakovou pozornost

Lze nastavit BÍLÝ RÁMEČEK, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.

ZVUKOVÝ PRŮVODCE je dětský hlas, který srozumitelně popisuje zadání úkolu.

Sekce DOVEDNOSTI zaznamenává práci dítěte s aplikací.

SIMULÁTOR ZRAKOVÝCH VAD umožní dospělým lépe rozumět tomu, jak komplikovaný je svět dětí se zrakovými vadami.

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci se specialisty v oblasti zrakové stimulace a péče o děti se zrakovými vadami.
Autory aplikace EDA PLAY ELIS jsou nezisková organizace EDA cz, z.ú. a digitální studio Sugar And Ketchup. Děkujeme Nadaci Leontinka, projektu Čtení pomáhá a firmě DOW, kteří podpořili vývoj aplikace.

Více informací na www.edaplay.cz

...More Download the app

Video/Screenshots

What's New

- language correction

- textové úpravy

...More
  • Download

  • Cracker/Uploader: user_hidden-ICPDA
    Date: 2020-06-02 14:30 Version:1.1  For iOS 13 For iOS 12 For iOS 11 For iOS 10 
    Memo:
  • All Version Links

Infomation

Category:
Entertainment
By:
Rana pece EDA o.p.s.
Version:
1.1
Released:
2017-05-04
Shared:
2020-06-02
Size:
42.97MB
Download:
980
Compatibility:
6.0 or later